Тема 6. Сутність та правові основи припинення державної служби

1. Підстави для припинення державної служби.

2. Припинення державної служби у разі втрати державним службовцем права на державну службу або його обмеження.

3. Припинення державної служби у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду державної служби.

4. Припинення державної служби за ініціативою державного службовця або за угодою сторін.

5. Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення.

6. Припинення державної служби у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін. Пенсійне забезпечення.

7. Порядок передачі справ і майна при припиненні службової діяльності.

Тема 7. Юридична відповідальність державних службовців: сутність, правові основи та види

1.Дисциплінарна відповідальність державного службовця: сутність та підстави для притягнення.

2. Порядок проведення службового розслідування. Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ та її повноваження.

3. Дисциплінарна справа. Види дисциплінарних стягнень. Гарантії прав державних службовців під час застосування дисциплінарного стягнення.

4. Рішення про накладення дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження. Порядок оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення.

5. Матеріальна відповідальність державного службовця.

6. Адміністративна відповідальність державних службовців.

7. Кримінальна відповідальність державних службовців.

Заняття 5:

Тема 8. Теоретико-правові основи служби в окремих органах державної влади.

Патронатна служба. Обслуговуючі працівники.

1. Особливості проходження державної служби в окремих державних органах.

2. Сутність, особливості та види патронатної служби.

3. Працівники державних органів, які виконують функції з обслуговування: категорії та критерії віднесення.

Тема 9. Організаційно-правові основи служби у вищих органах державної влади.

1. Служба у Верховній Раді України (депутатська служба).

2.Служба на посту Президента України (президентська служба).

3.Служба в Кабінеті Міністрів України (урядова служба).

4.Державна служба в Апараті Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

5. Державна служба в Міністерстві фінансів України.

6. Державна служба в Рахунковій палаті України.

7. Державна служба в Національному банку України.

8.Державна служба в Центральній виборчій комісії.

Тема 10. Порядок проходження служби у судових, контрольних,


0005275353260687.html
0005298180497240.html
    PR.RU™