VII. Висока Азія

Міжнародний економіко-гуманітарний університет

Імені академіка Степана Дем’янчука

Природничо-географічний факультет

Осіпчук І.О.

Географія материків і океанів

Північні материки:

Євразія, Північна Америка,

Практикум

Рівне 2014

У процесі вивчення курсу географія материків Північної півкулі студенти виконують 15 практичних робіт, що відповідають фізико-географічним секторам континентів: 11 у Євразії та 4 у Північній Америці.

План виконання практичної роботи

1. На контурну карту нанести:

- межі фізико-географічного сектору та природних країн у його межах;

- тектонічні структури, у межах яких розташований район, основні елементи рельєфу та корисні копалини;

- ізотерми січня та липня, баричні центри, що впливають на формування кліматичних умов.

2. Скласти опис кожної природної країни за наступним планом:

- фізико-географічне положення та межі;

- історія формування, геологічна та тектонічна структура, корисні копалини;

- рельєф;

- клімат (кліматичний пояс, у якому розташована, тип клімату, температури січня та липня, кількість та сезонність опадів);

- внутрішні води (басейни стоку та безстічні області, головні річки та їх режим, озера, їх походження та солоність, наявність льодовиків);

- грунтовий та рослинний покрив, тваринний світ.

3. Знайти фотознімки, що демонструють природу певної країни.

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ЄВРАЗІЇ

i. Острівна Арктика і Субарктика

1.Європейсько-Арктична льодовиково-острівна країна

2.Ісландська вулканічно-острівна країна

3.Азіатсько-Арктична льодовиково-острівна країна

ii. Західна Європа

4.Британська острівна країна

5.Середньо-Європейська гірсько-низовинна країна

6.Альпійсько-Карпатська гірська країна

iii. Східна Європа

7.Феноскандинавська гірсько-рівнинна країна

8.Східно-Європейська рівнинна країна

9.Кримсько-Кавказька гірська країна

10.Уральська гірська країна

IV. Північна Азія

11. Західносибірська рівнинна країна

12. Алтайсько-Саянська гірсько-котловинна країна

13. Середньо-Сибірська плоскогірна країна

14. Байкальська гірсько-плоскогірна країна

15. Верхоянсько-Чукотська низовинно-нагірна країна

V. Середземномор'є і Передня Азія

16. Середземноморська рівнинно-гірська країна

17. Малоазіатська нагірно-гірська країна

18. Вірменська вулканічно-гірська країна

19. Іранська нагірно-гірська країна

VI. Середня і Центральна Азія

20. Середньоазіатська (Туранська) рівнинна країна

21. Казахська дрібносопкова країна

22. Тянь-Шаньська гірсько-котловинна країна

23. Центральноазіатська (Ґобійська) рівнинна країна

VII. Висока Азія

24. Гіндокушо-Каракорумська гірська країна

25. Тібетська гірсько-нагірна країна


0003677479822976.html
0003693431565280.html
    PR.RU™