Е.3.7.1 Параметри системи локального пожежогасіння поверхневим способом з розподільною мережею

Мінімально необхідна для гасіння маса порошку визначається на підставі норми подачі, що розраховується за формулою

qsл = 0,45 kу (kсп + 1,44 ) S0,5 , [Е.9]

де qsл - норма подачі ВП для локального пожежогасіння поверхневим способом, кг . м-2;

S - площа гасіння (наприклад, максимальна площа розливу горючої рідини під час пожежі), м2;

kсп - коефіцієнт, що залежить від способу подачі ВП;

kу - коефіцієнт, що залежить від умов гасіння, - усередині приміщення ("усередині") або на відкритій площадці ("зовні").

У таблиці Е.2 наведені значення коефіцієнтів kсп і kу, а також формули для визначення норми подачі qsл.

Таблиця Е.2

Спосіб подавання ВП Умови гасіння Значення коефіцієнтів Формула розрахунку норми подавання ВП, qsл, кг·м-2
kсп
Зверху Усередині qsл = 0,45(4+1,44) S0,5
Зверху Зовні 1,5 qsл = 0,7 (4+1,44) S0,5
Збоку Усередині S < 20 м2; S ≥ 20 м2 qsл = 2,6 qsл = 0,6.S0,5
Спосіб подавання ВП Умови гасіння Значення коефіцієнтів Формула розрахунку норми подавання ВП, qsл, кг·м-2
kсп
Збоку Зовні S < 25 м2; S ≥ 25 м2 1,5 1,5 qsл = 4,5 qsл = 0,9.S0,5
Примітка: Значення коефіцієнтів і формули для розрахунку норми подачі вогнегасного порошку для гасіння "зовні" дійсні тільки для застосування систем при швидкості вітру не більше 3 м·с-1

Мінімальна маса ВП, кг, визначається за формулою

Мmin = qsл ·. S. [Е.10]

Мінімальна витрата ВП, кг.с-1, визначається на основі значення мінімальної інтенсивності Isл = 0,30 кг .·с-1 .·м-2 для локального гасіння поверхневим способом "усередині" та Isл = 0,45 кг·с-1·м-2 для локального гасіння поверхневим способом "зовні":

Gmin = ISл · S. [Е.11]

Мінімальна тривалість подачі ВП, с, розраховується за формулою

tmin = 0,67 kу . [Е.12]

На підставі значень Мmin, Gmin і tmin здійснюється вибір системи з відповідними технічними характеристиками. При цьому повинні задовольнятися умови:

Мз ≥ kзал . Мmin , [Е.13]

Gс ≥ Gmin , [Е.14]

tс ≥ tmin , [Е.15]

де Мз - маса заряду ВП у резервуарі системи, кг;

kзал - коефіцієнт залишку, що визначається на підставі регламентованої в паспорті або ТУ на систему граничної величини залишку ВП після спрацьовування (при регламентованому 5 %-му залишку - kзал = 1,05, при 10 %-м залишку - kзал = 1,1 і т.п.);Gс - витрата ВП, що забезпечується системою, кг·. с-1;

tс - тривалість подачі ВП при роботі системи, с.

Залежно від геометричних розмірів площі гасіння й можливостей забезпечення монтажу здійснюється розміщення розпилювачів і трасування розподільного трубопроводу відповідно до рекомендацій, наведених в паспортах відповідних систем.

Примітка: Значення тривалості подачі та/або витрати ВП, що забезпечується системою з розподільною мережею, визначаються за результатами розрахунку або вимірювань під час випробувань системи.


0000996354294002.html
0001049079648591.html
    PR.RU™